วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
601022_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3