วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล
601026_09_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล.mp3