วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้(เทศน์ ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-เทศน์บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้
601005_03_เทศน์บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้.mp3