วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571030_06_พระเมตตาพร.mp3

ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล (ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล

571030_05_ปกิณกะธรรมความสุขของหลวงพ่อฯคือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล.mp3

สังโยชน์สาม (ตอบปัญหาธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : สังโยชน์สาม

571030_03_ตอบปัญหาธรรมสังโยชน์สาม.mp3

คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า

571030_01_เทศน์คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานมาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571026_08_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์ (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์

571026_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์.mp3

ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก (กรรมฐาน ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก

571026_06_กรรมฐานธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก.mp3

การละความยินดีพอใจในกามราคะ (ตอบปัญหาธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การละความยินดีพอใจในกามราคะ

571026_05_ตอบปัญหาธรรมการละความยินดีพอใจในกามราคะ.mp3

ระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571026_04_ปกิณกะธรรมระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

การเห็นอุปาทาน (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเห็นอุปาทาน

571026_03_ปกิณกะธรรมการเห็นอุปาทาน.mp3

ทานบารมีและเนกขัมมะบารมี (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานบารมีและเนกขัมมะบารมี

571026_02_ปกิณกะธรรมทานบารมีและเนกขัมมะบารมี.mp3

กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ (เทศน์ ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์

571026_01_เทศน์กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์.mp3

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571025_07_พระเมตตาพร.mp3

การนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา (ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา

571025_06_ปกิณกะธรรมการนึกถึงบุญเพื่อแผ่เมตตา.mp3

อาสวักขยญาณ (ตอบปัญหาธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : อาสวักขยญาณ

571025_05_ตอบปัญหาธรรมอาสวักขยญาณ.mp3

การให้ทาน (เทศน์ ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การให้ทาน

571025_03_เทศน์การให้ทาน.mp3

การเตรียมใจในการทำบุญ (ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเตรียมใจในการทำบุญ

571025_01_ปกิณกะธรรมการเตรียมใจในการทำบุญ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571019_08_พระเมตตาพร.mp3

การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

571019_07_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา (กรรมฐาน ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
571019_06_กรรมฐานการเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3

กรรมจากการตำหนิผู้อื่น (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กรรมจากการตำหนิผู้อื่น

571019_05_ปกิณกะธรรมกรรมจากการตำหนิผู้อื่น.mp3

การทรงจิตของพระอริยะ (ตอบปัญหาธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทรงจิตของพระอริยะ

571019_04_ตอบปัญหาธรรมการทรงจิตของพระอริยะ.mp3

การละภาระของจิต (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละภาระของจิต

571019_03_ปกิณกะธรรมการละภาระของจิต.mp3

การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย

571019_02_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย.mp3

ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
571019_01_เทศน์ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571018_10_พระเมตตาพร.mp3

มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา

571018_07_ปกิณกะธรรมมรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา.mp3

การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ (กรรมฐาน ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
571018_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ.mp3

จิตสกปรก (ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : จิตสกปรก

571018_05_ตอบปัญหาธรรมจิตสกปรก.mp3

ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571018_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

ความอยากกับความปรารถนามรรคผล (ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ความอยากกับความปรารถนามรรคผล
571018_03_ตอบปัญหาธรรมความอยากกับความปรารถนามรรคผล.mp3

การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ

571018_02_ปกิณกะธรรมการบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ.mp3

การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์ (เทศน์ ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์

571018_01_เทศน์การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571012_06_พระเมตตาพร.mp3

การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน

571012_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นพื้นฐาน.mp3

การใคร่ครวญว่า ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญว่า ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

571012_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3

ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย

571012_03_ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาอันมีร่างกาย.mp3

ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต

571012_02_ปกิณกะธรรมปัจฉิมโอวาทสังขารเป็นของไม่เที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิต.mp3

ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ (เทศน์ ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ

571012_01_เทศน์ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ.mp3

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร
571011_08_พระเมตตาพร.mp3

การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม

571011_07_ปกิณกะธรรมการตำหนิบุคคลอื่นและวางอารมณ์ในโลกธรรม.mp3

ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานของพระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานของพระอริยะ

571011_06_ปกิณกะธรรมความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นรากฐานพระอริยะ.mp3

การปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ (กรรมฐาน ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ

571011_05_กรรมฐานการปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ.mp3

การพิจารณาสติ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาสติ

571011_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาสติ.mp3

คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาว และได้มรรคผลเร็วกว่า (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาว และได้มรรคผลเร็วกว่า

571011_03_ปกิณกะธรรมคนมีเมตตามากอายุจะยืนยาวและมรรคผลได้เร็วกว่า.mp3

การเจริญธรรมของสมณเพศ และจิตขันธ์ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเจริญธรรมของสมณเพศ และจิตขันธ์

571011_02_ปกิณกะธรรมการเจริญธรรมของสมณเพศและจิตขันธ์.mp3

การมองเห็นกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา (เทศน์ ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การมองเห็นกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา

571011_01_เทศน์การมองเห็นกายไม่ใช่เราเป็นของเรา.mp3

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

การตั้งใจปฏิบัติ อย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติ อย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน

การปรุงแต่งและเห็นตามความเป็นจริง (ตอบปัญหาธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การปรุงแต่งและเห็นตามความเป็นจริง

การสวดถวายพระราชา (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การสวดถวายพระราชา

ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ

การระลึกคุณความเมตตา ของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล (เทศน์ ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การระลึกคุณความเมตตา ของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ - พระเมตตาพร

การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง (ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

วัตรปฏิบัติของสมณเพศ (ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วัตรปฏิบัติของสมณเพศ

ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย (กรรมฐาน ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย

การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

การนำพาบิดามารดาเข้าสู่ทางธรรม (๕ ต.ค. ๕๗ ปกิณกะธรรม)

๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การนำพาบิดามารดาเข้าสู่ทางธรรม

การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด (เทศน์ ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

การปรารถนาในช่วงบุญกฐิน (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปรารถนาในช่วงบุญกฐิน

กำลังใจวัดกันที่การละความโลภ โกรธ หลง (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กำลังใจวัดกันที่การละความโลภ โกรธ หลง

การอธิษฐานบุญกฐิน (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานบุญกฐิน

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (กรรมฐาน ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

การถึงความพร้อมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถึงความพร้อมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์

การรักเกียรติยศ และศักดิ์ศรีผู้อื่นด้วยพรหมวิหารสี่ (ตอบปัญหาธรรม ๔ ต.ค. ๕๗ )

๔ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การรักเกียรติยศ และศักดิ์ศรีผู้อื่นด้วยพรหมวิหารสี่

บุญอยู่ที่ความตั้งใจ (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญอยู่ที่ความตั้งใจ

ความไม่ประมาทต่อความดีที่เดินตามพระอริยะ (เทศน์ ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความไม่ประมาทต่อความดีที่เดินตามพระอริยะ