วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความไม่ประมาทต่อความดีที่เดินตามพระอริยะ (เทศน์ ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความไม่ประมาทต่อความดีที่เดินตามพระอริยะ