วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การมองเห็นกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา (เทศน์ ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การมองเห็นกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา

571011_01_เทศน์การมองเห็นกายไม่ใช่เราเป็นของเรา.mp3