วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การละความยินดีพอใจในกามราคะ (ตอบปัญหาธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การละความยินดีพอใจในกามราคะ

571026_05_ตอบปัญหาธรรมการละความยินดีพอใจในกามราคะ.mp3