วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อาสวักขยญาณ (ตอบปัญหาธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : อาสวักขยญาณ

571025_05_ตอบปัญหาธรรมอาสวักขยญาณ.mp3