วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บุญอยู่ที่ความตั้งใจ (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญอยู่ที่ความตั้งใจ