วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรรมจากการตำหนิผู้อื่น (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กรรมจากการตำหนิผู้อื่น

571019_05_ปกิณกะธรรมกรรมจากการตำหนิผู้อื่น.mp3