วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต

571012_02_ปกิณกะธรรมปัจฉิมโอวาทสังขารเป็นของไม่เที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิต.mp3