วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ

571018_02_ปกิณกะธรรมการบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ.mp3