วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปรารถนาในช่วงบุญกฐิน (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปรารถนาในช่วงบุญกฐิน