วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด (เทศน์ ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด