วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานของพระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานของพระอริยะ

571011_06_ปกิณกะธรรมความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นรากฐานพระอริยะ.mp3