วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

571019_07_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3