วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล (ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความสุขของหลวงพ่อฯ คือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล

571030_05_ปกิณกะธรรมความสุขของหลวงพ่อฯคือเห็นลูกหลานปฎิบัติได้มรรคผล.mp3