วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571019_08_พระเมตตาพร.mp3