วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย

571019_02_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย.mp3