วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ (กรรมฐาน ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ

571011_05_กรรมฐานการปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ.mp3