วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย

571012_03_ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาอันมีร่างกาย.mp3