วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การละภาระของจิต (ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละภาระของจิต

571019_03_ปกิณกะธรรมการละภาระของจิต.mp3