วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571026_08_พระเมตตาพร.mp3