วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ (เทศน์ ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ

571012_01_เทศน์ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ.mp3