วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การระลึกคุณความเมตตา ของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล (เทศน์ ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การระลึกคุณความเมตตา ของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล