วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา (กรรมฐาน ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
571019_06_กรรมฐานการเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3