วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง (ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง