วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การทรงจิตของพระอริยะ (ตอบปัญหาธรรม ๑๙ ต.ค. ๕๗)

๑๙ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การทรงจิตของพระอริยะ

571019_04_ตอบปัญหาธรรมการทรงจิตของพระอริยะ.mp3