วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเตรียมใจในการทำบุญ (ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเตรียมใจในการทำบุญ

571025_01_ปกิณกะธรรมการเตรียมใจในการทำบุญ.mp3