วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571018_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3