วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า

571030_01_เทศน์คำสั่งสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานมาจากความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3