วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์ (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์

571026_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายเพื่อละสังโยชน์.mp3