วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปรุงแต่งและเห็นตามความเป็นจริง (ตอบปัญหาธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การปรุงแต่งและเห็นตามความเป็นจริง