วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทานบารมีและเนกขัมมะบารมี (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานบารมีและเนกขัมมะบารมี

571026_02_ปกิณกะธรรมทานบารมีและเนกขัมมะบารมี.mp3