วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน (ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๕๗)

๑๒ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน

571012_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นพื้นฐาน.mp3