วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การให้ทาน (เทศน์ ๒๕ ต.ค. ๕๗)

๒๕ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การให้ทาน

571025_03_เทศน์การให้ทาน.mp3