วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สังโยชน์สาม (ตอบปัญหาธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๗)

๓๐ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : สังโยชน์สาม

571030_03_ตอบปัญหาธรรมสังโยชน์สาม.mp3