วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย (กรรมฐาน ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย