วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความอยากกับความปรารถนามรรคผล (ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : ความอยากกับความปรารถนามรรคผล
571018_03_ตอบปัญหาธรรมความอยากกับความปรารถนามรรคผล.mp3