วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา

571018_07_ปกิณกะธรรมมรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา.mp3