วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรักเกียรติยศ และศักดิ์ศรีผู้อื่นด้วยพรหมวิหารสี่ (ตอบปัญหาธรรม ๔ ต.ค. ๕๗ )

๔ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การรักเกียรติยศ และศักดิ์ศรีผู้อื่นด้วยพรหมวิหารสี่