วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การตั้งใจปฏิบัติ อย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติ อย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า