วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

571026_04_ปกิณกะธรรมระลึกคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3