วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การสวดถวายพระราชา (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การสวดถวายพระราชา