วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ (เทศน์ ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์

571026_01_เทศน์กรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์.mp3