วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ (ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๗)

๘ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ