วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม

571011_07_ปกิณกะธรรมการตำหนิบุคคลอื่นและวางอารมณ์ในโลกธรรม.mp3