วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (กรรมฐาน ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ