วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จิตสกปรก (ตอบปัญหาธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : จิตสกปรก

571018_05_ตอบปัญหาธรรมจิตสกปรก.mp3