วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาว และได้มรรคผลเร็วกว่า (ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๗)

๑๑ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาว และได้มรรคผลเร็วกว่า

571011_03_ปกิณกะธรรมคนมีเมตตามากอายุจะยืนยาวและมรรคผลได้เร็วกว่า.mp3